Bollenvogel excursie 2019

//Bollenvogel excursie 2019

Bollenvogel excursie 2019

Vrijdag 24 mei organiseert de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond een excursie waarbij de deelnemers op zoek gaan naar de big five onder de bollenvogels: veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, kievit en scholekster.

De bollenvelden zijn voor veel vogels een geschikte broedplek. Doordat bollenkwekers de velden tot ver in de lente met rust laten, is er minder kans op verstoring van het broedgebied dan in de weidegebieden.

Vrijwilligers van ANLV Geestgrond doen sinds de oprichting van de vereniging in 1999, in overleg met de bollentelers, onderzoek naar broedpaaraantallen op de bollenvelden. Op die manier worden de bollenvogels op ruim 600 hectare agrarisch land in kaart gebracht.

De telresultaten worden jaarlijks verwerkt door SOVON  en vastgelegd in rapportages. Zo kunnen veranderingen op de lange termijn worden waargenomen.

De patrijs, tevens logo van onze vereniging, is door provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot een icoonsoort. ANLV Geestgrond heeft subsidie ontvangen om samen met kwekers maatregelen uit te werken om de patrijs, en daarmee de gehele biodiversiteit, te versterken.

24 mei proberen we tijdens een wandeling over het bollenveld van Fa. van Eeden Rzn. de big five onder de bollenvogels te spotten. De excursie start om 19.00 uur bij de ingang van het bollenveld aan de Leidsevaart in Voorhout, tussen de KTS en Beuk (zie kaartje). Het is aan te bevelen om een goede verrekijker mee te nemen en u naar het weer te kleden.

U kunt zich tot 22 mei aanmelden voor deze excursie op info@anlvgeestgrond.nl. Bij slecht weer kan de excursie helaas niet doorgaan. U krijgt dan op de dag zelf, uiterlijk om 17.00 uur, een e-mail.

2020-02-18T12:35:59+01:00 Bollenvogels|