Een paradijs voor de Patrijs

/, Bollenvogels, Geen categorie/Een paradijs voor de Patrijs

Een paradijs voor de Patrijs

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond beschrijft in haar nieuwe brochure: “Zeven makkelijke maatregelen voor de patrijs”, acties die kwekers kunnen ondernemen om het voortbestaan van de patrijs in de Bollenstreek te waarborgen. De agrarische bedrijven worden zo een onderdeel van het groene netwerk van de Bollenstreek.

Voorzitter Mart Duineveld overhandigde het eerste exemplaar van deze brochure op 6 juli bij de firma Zeestraten in Hillegom aan Piet van der Poel, voorzitter KAVB kring Duin- en Bollenstreek. De Firma Zeestraten is één van de bedrijven die al maatregelen heeft getroffen om de patrijs te helpen.

Bestuurders van ANLV Geestgrond bezoeken de komende periode agrariërs om samen met de agrariër te overleggen welke maatregelen passen binnen de bedrijfsvoering. Zo werken we samen aan een nog mooiere Bollenstreek waar ook de patrijs zich thuis voelt.

De Patrijs is een icoonsoort in de Provincie Zuid-Holland. De soort verdient bescherming omdat de aantallen de laatste decennia erg achteruit zijn gegaan.  In 2017 is ANLV Geestgrond het project Patrijs gestart. De schuwe vogels worden geteld door een groep vrijwilligers en, in overleg met de landelijke vogelbescherming Partridge, zijn er verschillende proeven gedaan om een beter leefklimaat voor de patrijzen te creëren. Hieruit zijn de zeven makkelijke maatregelen voortgekomen. Deze maatregelen variëren van het plaatsen van heggen en voertonnen tot ecologisch maaibeer.

ANLV Geestgrond richt zich met het project Patrijs op het versterken van een groene infrastructuur in de Bollenstreek. Hier profiteert niet alleen de patrijs van. Allerlei andere vogels en insecten hebben voordeel van het versterken van de biodiversiteit in de streek.

Wilt u ook bijdragen aan het groene netwerk? Naast de brochure heeft ANLV Geestgrond folders voor burgers en bedrijven gemaakt met als titel “Laat uw tuin/bedrijf een stukje van het groene netwerk zijn”. Deze vindt u hieronder.