Fotografen 2018-07-12T16:29:46+02:00

Fotografie

Op deze website maken wij gebruik van afbeeldingen van professionele en amateur-fotografen.

Wij danken hen hartelijk voor hun bijdrage aan ANLV Geestgrond en vermelden hier graag hun naam.

ANLV Geestgrond doet haar best om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen, opdat foto’s met toestemming worden geplaats. Wie desondanks meent dat zijn/haar materiaal hier zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, kan contact opnemen met de secretaris.