ANLV Geestgrond 2018-07-17T17:37:43+00:00

Informatie vereniging

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond is in 1999 opgericht door ondernemers in de agrarische sector en betrokken burgers in de Duin- en Bollenstreek. ANLV Geestgrond zet zich in voor behoud en versterking van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Duin- en Bollenstreek. Agrariërs en betrokken burgers werken hierbij samen aan een fraai en duurzaam gebied.

Werkgebied Duin- en Bollenstreek

ANLV Geestgrond zet zich in voor het agrarische gebied in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Bestuur

Het bestuur van de ANLV Geestgrond bestaat uit:

 •  Jan Hoogeveen (voorzitter)
 •  Bas van der Kooij (secretaris)
 • Klaas van Dijk (penningmeester)
 • Sandra Warmerdam-Nederstigt (PR)
 • Aad van Eeden
 • Anita Verschoor-Zeestraten
 • Paul Venderbosch (Werkgroep Vogels)
 • Carla Frese (Werkgroep Wandelnetwerk)
 • Anja van Servellen (Project Patrijs).

Lidmaatschap

ANLV Geestgrond is een actieve vereniging van boeren, tuinders en streekbewoners, die zich inzetten voor de natuurwaarden in de Duin- en Bollenstreek. Ook als u geen agrariër bent, maar u wel betrokken voelt bij het buitengebied, kunt u lid worden.

 • Agrariërs betalen € 25,- per jaar
 • Niet-agrariërs betalen € 15,- per jaar.

Aanmelding kan door middel van het aanmeldingsformulier.

Nieuwsbrief

Leden van Geestgrond ontvangen 3 tot 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. Daarin doen wij verslag van de activiteiten van de vereniging en van de voortgang van projecten.

Vrijwilliger worden?

Voor de uitvoering van onze projecten zijn vrijwilligers van harte welkom. U kunt aan de slag bij:

 • de Werkgroep Bollenvogels voor het tellen en registreren van bollenvogels.
 • de Werkgroep Wandelnetwerk Bollenstreek, voor controle en het klein onderhoud aan de wandelroutes.

Samenwerking

ANLV Geestgrond werkt samen met veel organisaties en bedrijven op het gebied van land- en tuinbouw, natuur, landschap, milieu en recreatie:

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek Website 
Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek Website 
Hoogheemraadschap van Rijnland Website 
KAVB Website 
KNNV afd. Bollenstreek Website 
LTO Noord Website 
KNNV afd. Bollenstreek Website 
MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek Website 
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen Website
Provincie Zuid-Holland Website 
Regio Holland Rijnland Website 
Samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek Website
SOVON Website 
Stichting Duinbehoud Website 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk Website 
Zuid-Hollands Landschap Website 

Nieuwsbrief archief

Nieuws ANLV

Geestgrond in de media