De Groene Klaver 2019-01-22T13:01:31+01:00

ANLV Geestgrond maakt deel uit van De Groene Klaver. Dit is een samenwerkingsverband van vier agrarische natuur- en landschapsverenigingen rondom Leiden. Zij werken samen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
In De Groene Klaver werken vier agrarische natuur- en landschapsverenigingen samen:

Website groene klaver

Groene Kaart van de Duin- en Bollenstreek

Sinds 2011 heeft De Groene Klaver vijf Groene Kaarten uitgegeven, waarin vijf gebieden van agrarische natuur en landschapsverenigingen worden beschreven. Op deze kaarten zijn niet alleen wandel- en fietsroutes aangegeven, maar staan ook historische bollenschuren, zuivelboerderijen, boerenlandwinkels, pluktuinen en andere agrarische bezienswaardigheden vermeld.

De Groene Kaart Duin- en Bollenstreek PDF