Projecten 2018-07-17T21:44:44+02:00

Eigen projecten

Bollenvogels

Vogels als de patrijs, veldleeuwerik en gele kwikstaart leven graag in de bloembollenvelden. ANLV Geestgrond en SOVON doen al sinds 1999 onderzoek naar bollenvogels.

Wandelnetwerk

Het Wandelnetwerk Bollenstreek bestaat uit wandelroutes die voor een groot deel over boerenlandpaden lopen. Geniet van het platteland langs weilanden en bollenvelden

Daarnaast werken wij ook mee aan projecten van andere organisaties

Boer en bij

Boeren en tuinders kunnen niet zonder bijen en hommels. Zij zijn onmisbaar bij het bestuiven van planten en bloemen. Wat kunnen agrariërs doen voor bijen in het landschap?

Landschap

ANLV Geestgrond spant zich in voor de landschappen in de Duin- en Bollenstreek: het bollengebied, het duingebied, het plassengebied en het weidegebied.

Boer en natuur

Agrariërs leveren een bijdrage aan het landschap van de Duin- en Bollenstreek door agrarisch natuurbeheer. Denk aan hagen en erfbeplanting, slootkanten en bermen.

Boer en vleermuis

Vleermuizen zijn mooie én nuttige dieren. Ze vangen schadelijke insecten in de stal, op het erf en boven de gewassen. 25 bedrijven nemen reeds deel aan het project.