Living Lab B7 2022-03-03T21:32:33+01:00

Living Lab B7

Living Lab B7 is één van de onderzoeksprojecten binnen de Nationale Wetenschapsagenda van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) waarin wetenschap en samenleving via onderzoek gekoppeld worden. Er zijn landelijk 3 Living Labs die biodiversiteit in het landelijke gebied als onderzoeksthema hebben. Naast Living Labs in de Ooijpolder en de Alblasserwaard is er een Living Lab project in de Bollenstreek met als titel B7: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek.

ANLV Geestgrond heeft contacten met onderzoeksgroep Living Lab B7 en heeft in samenspraak met hen 3 locaties aangewezen voor Stepping Stones. Voor het onderzoek heeft Living Lab B7 contact gelegd met de Hogere Agrarische Scholen van Den Bosch en Venlo. ANLV Geestgrond heeft een eerste groep studenten rondgeleid in de streek. In het kader van de afronding van hun opleiding hebben deze studenten een gebiedsanalyse en stakeholdersanalyse uitgevoerd betreffende de biodiversiteit in de Bollenstreek.

Presentatie Biodiversiteit in de Bollenstreek 07-02-2022
Rapport Studenten HAS Gebiedsanalyse 07-02-2022
Brochure Biodiversiteit in de Bollenstreek
Presentatie Living Lab B7 07-02-2022