Boer en natuur 2018-07-17T17:36:48+02:00

Boer en natuur

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Agrariërs kunnen veel doen voor een natuurlijker beheer van het landschap. Door middel van bedrijfsnatuurplannen kunnen agrariërs werken aan een natuurvriendelijke inrichting van hun bedrijf. Dit zorgt niet alleen voor verbetering van het landschap, maar bevordert ook de biodiversiteit en natuurwaarden.

Flora en fauna

De aanplant van streekeigen hagen en erfbeplanting maakt het landschap groener en natuurlijker. Ontsierende bedrijfsgebouwen worden erdoor gecamoufleerd en de karakteristieke hagen keren zo weer terug in het landschap. Ook kunnen agrariërs op hun land en erf maatregelen treffen voor bijen, vleermuizen en andere dieren. Een ander maaibeleid kan veel verschil maken voor de vogelstand in gebieden.

Water en oevers

Door aanleg en beheer van natuurvriendelijke slootkanten neemt het aantal soorten planten en dieren toe. Samen de KAVB, LTO Noord en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken bollentelers aan vermindering van de uitspoeling van fosfaat in het oppervlaktewater. Deze gezamenlijke actie “Schoon erf, schone sloot” levert goede resultaten op.

Wintervoedselakkers

Bollentelers zaaien hun land tussen en na de teelt steeds vaker in met groenbemesters. Deze planten verbeteren de bodem en zorgen ervoor dat het zand niet verstuift. Door speciale gewassen te gebruiken die zaad dragen in herfst en winter, profiteren vogels in de winter van het voedsel en vinden zij een veilige schuilplaats.

Beheerpakketten

Agrariërs kunnen gebruik maken van subsidieregelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hiervoor kunnen zij beheerpakketten afsluiten bij coöperatie De Groene Klaver, het collectief voor onze regio.

Excursies

Om de relatie tussen agrariërs en de bewoners in de omgeving te verbeteren verzorgen agrariërs excursies op hun land over agrarisch natuurbeheer en bollenvogels. Deze excursies worden aangekondigd in de agenda. ANLV Geestgrond is elk jaar in augustus met een informatiestand aanwezig bij de Open dag Bollenstreek in Bedrijf.

De Groene Klaver

De Groene Klaver

Archief Boer en Natuur

Naar archief

Nieuws

Nieuws