Boer en vleermuis 2020-02-17T16:04:13+01:00

Boer en vleermuis

Vleermuizen zijn mooie én nuttige dieren op het boerenbedrijf. Ze vangen schadelijke insecten in de stal, op het erf en boven de gewassen. Daarom werken we, samen met de Zoogdiervereniging en het Centrum voor Landbouw en Milieu aan het project ‘Boer zoekt Vleermuis’. Dit project stimuleert agrariërs hun erf aantrekkelijker te maken voor vleermuizen.

Insecteneters

Vleermuizen zijn echte insecteneters; sommige soorten eten tot wel 3.000 insecten per nacht. Ze eten kevers, muggen, nachtvlinders, veeknutten, vliegen en andere insecten. Die vinden ze in de stallen, op het erf of boven boomgaarden, bomen en gewassen. Zo vormen vleermuizen een nuttige hulp op het boerenbedrijf om de schadelijke insecten te onderdrukken.

De vleermuisdeskundigen van Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland werken samen met drie Agrarische Natuur- en Landschapsverenigingen: Den Hâneker, Santvoorde en Geestgrond. Op 25 boerderijen is in kaart gebracht welke maatregelen goed zouden zijn voor vleermuizen. Het project ‘Boer zoekt vleermuis’ in Zuid-Holland wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.

Vleermuiskasten

Er is bepaald welk type vleermuiskast geschikt is en waar deze op het bedrijf geplaatst kan worden. Enkele kasten zijn al snel na plaatsing in gebruik genomen door vleermuizen. In het werkgebied van de drie ANV’s zijn in totaal 236 kasten opgehangen in vijf verschillende typen. In 2018 zijn tien nieuwe bedrijven in de Duin- en Bollenstreek toegevoegd.
Andere maatregelen die agrariërs kunnen nemen, zijn het dimmen van de verlichting op het erf en in de stal of het aanplanten van een houtsingel of een enkele boom, om een betere verbinding van het erf met de omgeving te creëren. De deelnemende bedrijven zijn overwegend melkveebedrijven, soms vleesvee-, bollen- of bedrijven of een manege.

Soorten vleermuizen
Naast het adviseren voert de Zoogdiervereniging ook de inventarisatie van vleermuizen uit. Dit gebeurt door vrijwilligers de vleermuiskasten te laten uitlezen met bat-detectors. In totaal komen in Zuid-Holland twaalf verschillende vleermuissoorten voor. Hiervan zijn er acht op de 25 deelnemende boerenbedrijven waargenomen. De waargenomen soorten zijn: de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de kleine dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de meervleermuis en de watervleermuis.

Folder project

‘Boer zoekt vleermuis’ wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland in het werkgebied van de agrarische natuurverenigingen Geestgrond, Den Hâneker en Santvoorde. Lees hier de folder over het project.

Folder boer zoekt vleermuis

Rapportage

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Zoogdiervereniging voeren het project ‘Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland’ uit. Het doel is om vleermuizen op agrarische bedrijven te stimuleren. Lees in de rapportage over de resultaten.

Rapport boer en vleermuis

Boer en natuur

Naar boer en natuur

Nieuws

Nieuws

Archief

Naar archief