Cultuurhistorische Atlas 2018-06-29T22:01:55+02:00

Cultuurhistorische Atlas

In 2015 is de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek gelanceerd. Deze digitale atlas is tot stand gekomen op initiatief van ANLV Geestgrond en het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG). De Atlas biedt een inventarisatie van de diverse landschappen in de Duin- en Bollenstreek en van de cultuurhistorische elementen die zich in die landschappen bevinden.
Dat kunnen oude wegen en waterlopen zijn, natuurlijke elementen in het landschap, zoals hagen en koebosjes, maar ook historisch erfgoed, zoals molens en bollenschuren. Een Werkgroep van vrijwilligers uit CHG en Geestgrond houdt de Atlas actueel. Dankzij subsidies van Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Europese subsidies kan de Atlas op internet in stand worden gehouden.

Naar de Cultuurhistorische Atlas