25 jaar ANLV Geestgrond: activiteiten april en mei

//25 jaar ANLV Geestgrond: activiteiten april en mei

25 jaar ANLV Geestgrond: activiteiten april en mei

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond bestaat dit jaar 25 jaar en u kunt dit meevieren!

Donderdag 18 april organiseren wij een bollenvogelexcursie waarbij u de ‘High Five’ van de Bollenstreek kunt spotten. Deze start om 18.30 te Noordwijkerhout. Donderdag 25 april zijn er weidevogelexcursies in Lisse en in Noordwijk. Ook hier is de start om 18.30 uur. Ervaren vogelaars nemen u op sleeptouw en vertellen mooie verhalen.

Donderdag 2 mei organiseren wij een 7 km. lange wandeling over het wandelnetwerk van de Bollenstreek (deels onverhard) rondom De Zilk. Starttijd is 10.00 uur.

U kunt zich inschrijven voor de excursies of wandeling via info@anlvgeestgrond.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen en vol = vol! Bij inschrijving ontvangt u de exacte locatie van het startpunt.

Al 25 jaar tellen vrijwilligers van ANLV Geestgrond de vogels in de bollenvelden, die een geschikte broedplek blijken omdat bollenkwekers de velden tot ver in juni met rust laten. Patrijzen, veldleeuweriken en gele kwikstaarten maken in het voorjaar hun nesten tussen de tulpen en hyacinten. Ook weidevogels als kieviten en scholeksters voelen zich prima thuis in de bollenvelden. Andere weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, laten zich vooral op de graslanden zien.

Wilt u ook een keer het veld in om al deze vogels te zien? Schrijf u dan in en vergeet vooral uw verrekijker niet!

Het is niet toegestaan bollenvelden zomaar te betreden. Hiermee kunnen namelijk virussen verspreid worden tussen de bloemen. Maar ook de vogels, die tussen de tulpen, hyacinten en narcissen een rustige broedplaats denken te hebben, worden zo gestoord. ANLV Geestgrond heeft speciaal hiervoor een stopbord ontwikkeld, welke kwekers kunnen aanvragen op info@anlvgeestgrond.nl.

2024-04-09T15:13:51+02:00 uitgelicht|