Erfbeplanting 2018-06-29T21:33:50+02:00

Erfbeplanting

In de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn de nog resterende hagen en heggen in de Duin- en Bollenstreek geïnventariseerd. Bovendien is onderzoek gedaan naar de soorten beplanting die vanouds langs lanen, op erven en in tuinen in de streek thuishoort.
De regio Holland Rijnland heeft vervolgens een stimuleringsfonds voor herstel van hagen en streekeigen erfbeplanting in het leven geroepen. Dankzij dit regionale project Robuust Groen hebben veel agrariërs en andere bewoners in het buitengebied van de Bollenstreek hagen en ander streekeigen groen aangelegd op erven, langs percelen of in tuinen. Ook zijn nieuwe bedrijfsgebouwen door erfbeplanting ingepakt in het groen waardoor zij op een natuurlijker manier in het landschap passen. Deze projecten zijn door ANLV Geestgrond uitgevoerd onder het motto ‘Bollenstreek mooi landschap’.