Geestgrond ondertekent voorstel Bollenpolder van de Toekomst

/, Boer en natuur, Bollenvogels, Landschap/Geestgrond ondertekent voorstel Bollenpolder van de Toekomst

Geestgrond ondertekent voorstel Bollenpolder van de Toekomst

ANLV Geestgrond heeft het regiovoorstel “Toekomstbestendig bollenlandschap” ondertekend. Hierin zitten maatregelen om het leefmilieu voor vogels in de bollenvelden te vergroten. Dit komt met name het project Patrijs ten goede.

De Duin- en Bollenstreek staat voor de opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. Daaronder wordt verstaan: herkavelen van bollenteeltpercelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, zorgen voor voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes. In april 2019 wordt bekend of deze Regiodeal er komt. De Hogeveense polder in Lisse en Noordwijkerhout wordt de proeftuin voor dit landschap.

Regionale partijen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economie, cultuurhistorie, natuur en landschap gaan deze opgave de komende jaren gebiedsgericht en integraal aanpakken. Zo kunnen zij claims op het schaarse land in samenhang bespreken en afwegen om te komen tot de goede verbetermaatregelen. In totaal is voor de herstructurering 37 miljoen euro nodig, waarvan 22,5 miljoen van het Rijk wordt gevraagd.

Het voorstel is ingediend door de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. Op 29 augustus ondertekenden deze partijen het voorstel, waarbij voorzitter Jan Hoogeveen zijn handtekening zette namens ANLV Geestgrond.

Geestgrond werkt mee aan het voorstel om zo te kunnen werken aan vergroting van de biodiversiteit in de Hogeveense polder. Het is de bedoeling dat de oppervlakte aan natuurvriendelijke oevers en bloem- en kruidenrijke akkerranden toeneemt en dat in de polder maatregelen worden genomen om het aantal broedsuccessen van bollenvogels, zoals de patrijs, te vergroten.

Meer over de Bollenpolder van de Toekomst: https://www.flowerscience.nl/nieuws/bollenpolder-van-de-toekomst