Jaarvergadering 2018 ANLV Geestgrond

//Jaarvergadering 2018 ANLV Geestgrond

Jaarvergadering 2018 ANLV Geestgrond

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond houdt op donderdag 22 maart a.s. haar jaarvergadering. De jaarvergadering begint om 20.00 uur en is bedoeld voor leden van ANLV Geestgrond.

De vereniging bespreekt dan de voortgang van de activiteiten en de plannen voor het nieuwe jaar. De bestuursleden zullen een korte toelichting geven op de lopende projecten.

Na de pauze zal Dave Dirks van Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer een presentatie houden. Hij bespreekt de aspecten van het natuurbeheer aan de hand van bloemrijke akkerranden. Deze zorgen voor meer biodiversiteit omdat ze nuttig zijn voor bloembestuivende insecten (waaronder de bedreigde bij) en akkervogels. Bovendien is deze vorm van natuurbeheer zichtbaar in het landschap en zorgt het voor een verfraaiing van de Bollenstreek.

Het gedeelte na de pauze begint om 21.00 uur. Ook belangstellenden die (nog) geen lid zijn van ANLV Geestgrond, zijn daarbij van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 maart 2018 in de Willemshoeve, Jacoba van Beierenweg 132b, 2215 KC Voorhout.

2018-07-10T23:12:39+02:00 ANLV Geestgrond|