Ommetjes 2021-02-15T16:54:45+01:00

Ommetje 01: Bollen en water (8,0 km)

Ommetje 02: Bollen en zand (6,7 km)

Ommetje 03: Oude Hillegommerbeek (4,4 km)

Ommetje 04: Hillegom aan het water (4,4 km)

Ommetje 05: Laarzenpaden (7,9 km)

Ommetje 06: Ommetje Lisse (4,9 km)

Ommetje 07: Rondgang Poelpolder (6,1 km)

Ommetje 08: Dijkwandeling (4,4 km)

Ommetje 09: Ommetje Horsten (3,2 km)

Ommetje 10: Polders Sassenheim – Voorhout (5,2 km)

Ommetje 11: Ommetje Warmond (6,0 km)

Ommetje 12: Klinkenbergerplas (4,8 km)

Ommetje 13: Ommetje Noordwijkerhout (4,0 km: zie kaart: knooppunten: 76 – 81 – 78 – 55 – 76)

Ommetje 14: Ommetje Oud en Nieuw Leeuwenhorst (5,0 km)

Ommetje 15: Ommetje Leeweg (2,7 km)

Ommetje 16: Rondgang Noordwijk Binnen (12,0 km)

Ommetje 17: Rondwandeling Noordwijk aan Zee (7,7 km)

Ommetje 18: Vinkeveld (5,6 km)

Ommetje 19: Rondwandeling Coepelduynen (7,0 km)

Ommetje 20: Zuidduinen (7,1 km)

Ommetje 21: Wandelroute Veldzicht (6,7 km: knooppunten 25-61-62-23-24-27-25)

Ommetje 22: Wandelroute Dever ( 0,7 km: knooppunten 60-63)

Dagwandeling 1: Dijken rondom Lisse en Sassenheim (15 km)

Dagwandeling 2: Hoge- en Lageveense Polders – Ringvaart (17 km)

Dagwandeling 3: De Zilk en Hillegom (12 km)