Broedtijd 2024-01-17T23:06:03+01:00

In de Bollenstreek worden al 25 jaar de Bollenvogels geteld.

In dit agrarische steppe-achtige landschap doen onze Big Five het goed.

Dat komt doordat de teelt open landschap nodig heeft en er lange perioden met rust op het land zijn,

als de bollen en de planten moeten groeien.

Door deze combinatie van openheid en rust kent de Bollenstreek een uitzonderlijke aanwezigheid van vogels,

te weten: de Scholekster, de Kievit, de Veldleeuwerik, de Gele kwikstaart en de Patrijs.