Project Patrijs 2022-03-03T09:45:36+01:00

Project Patrijs

Sinds 2018 is er speciale aandacht voor de patrijs. Ook dit zijn typische vogels van de bollenvelden. Vroeger kwamen ze veel voor in de Bollenstreek, maar de populatie daalt. Daarom heeft ANLV Geestgrond, in samenwerking met de SOVON en met subsidie van de Provincie Zuid-Holland, een nieuw project gestart.

In het voorjaar van 2018 worden alle broedparen van de patrijs in de hele Bollenstreek in kaart gebracht. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor concrete maatregelen om de patrijzenpopulatie te laten toenemen. Dit doen we in samenwerking met agrarische ondernemers en andere beheerders van het buitengebied.

Folders Project Patrijs

Lees meer over het Project Patrijs in onze folders.

        

Documenten

Project Patrijs, jaarverslagen van de monitoring en het onderzoek naar het verbeteren van de biotoop voor de patrijs.

Jaarrapport Project patrijs 2019
Jaarrapport Project patrijs 2020
Jaarrapport Project patrijs 2021

Brochure 7 makkelijke maatregelen voor de patrijs, 2020.