Project Patrijs 2018-07-03T10:34:21+02:00

Project Patrijs

Sinds 2018 is er speciale aandacht voor de patrijs. Ook dit zijn typische vogels van de bollenvelden. Vroeger kwamen ze veel voor in de Bollenstreek, maar de populatie daalt. Daarom heeft ANLV Geestgrond, in samenwerking met de SOVON en met subsidie van de Provincie Zuid-Holland, een nieuw project gestart.

In het voorjaar van 2018 worden alle broedparen van de patrijs in de hele Bollenstreek in kaart gebracht. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor concrete maatregelen om de patrijzenpopulatie te laten toenemen. Dit doen we in samenwerking met agrarische ondernemers en andere beheerders van het buitengebied.

Folder Project Patrijs

Lees meer over het Project Patrijs in onze folder.